Logo XPRT landmeter wit

As-built meting Poperinge

As-built opmeting Zwijnlandstraat Fase 2 Poperinge

Type project

Opmaak van het volledige as-built dossier van de nieuwe verkaveling Zwijnlandstraat Fase 2 Poperinge.

Voor de opmeting werden zowel de nieuwe wegenis en woningen, als de nieuwe riolering in kaart gebracht.

Plaats

Poperinge