Logo XPRT landmeter wit

diensten

Wij streven naar een persoonlijke aanpak en efficiënt en snel afleveren van plannen.
Door het werken met de meest recente technologieën garanderen we de hoogste kwaliteit.

3D scanning
Moeren icoon

3d
scanning

In tegenstelling tot het traditionele opmeten met een totaalstation, meet een 3D scanner miljoenen punten per seconde. Op die manier ontstaat een zeer nauwkeurige puntenwolk van de opgemeten ruimte. Nadien kan de puntenwolk gebruikt worden als basis om architecturale snedes, grondplannen en gevelplannen te genereren.

Ook het maken van een BIM model op basis van de 3D scan behoort tot de mogelijkheden. Bij XPRT Landmeters beschikken we over de Leica RTC360 die garant staat voor zeer hoge nauwkeurigheden en efficiënte opmeting. Voor zowel het opmeten van engineering projecten als voor verbouwingen en as-built metingen kunnen wij onze RTC360 inschakelen.

Asbestattest

Bij XPRT Landmeters bv is zowel Maxime als Joran gecertificeerd bij OVAM en SKH als asbestdeskundige. Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij elke overdracht van een gebouw, gebouwd vóór 2001, een asbestattest te voorzien bij de verkoop. Aan de hand van dit attest krijgt de koper een overzichtelijk beeld van waar en hoeveel asbest er aanwezig is in het gebouw. Deze attesten mogen enkel opgemaakt worden door een gecertificeerde instelling.

Meettoestel voor huis

Architecturale
opmeting

Als architect, bouwheer of studiebureau wilt u zich kunnen baseren op de meest recente plannen en huidige staat van een gebouw voor het uitwerken van ontwerpen of berekeningen. Bij een architecturale opmeting worden zowel de binnen- als buitenkant van een gebouw in detail opgemeten. Uit de meting worden dan grondplannen, geveltekeningen en doorsnedes gemaakt die als basis dienen voor uw renovatie, nieuwbouw of verbouwingswerken.

Grensbepaling

Bij een grensbepaling worden de grenzen van een perceel eenduidig bepaald door middel van historisch grensonderzoek en feitelijke vaststellingen ter plaatse. De grenzen worden achteraf vastgelegd in een plan met eventuele materialisatie van de grenspunten op het terrein. Zo kan er geen discussie ontstaan over de exacte grenslijn van uw perceel.

Icoon afmetingen
Uitzetwerk

Uitzetwerk

Bij het bouwen van een nieuwe woning of het aanbouwen bij renovatie is het belangrijk dat de inplanting correct gebeurt. Bij het uitzetten worden markeringen aangebracht in de vorm van houten paaltjes of nagels die de precieze positie van elk te plaatsen onderdeel aangeeft. Op die manier bent u zeker van de inplanting volgens de goedgekeurde plannen.

Opmeting
bestaande
toestand

Om een goed beeld te hebben van oppervlakte of staat van een perceel, kan een bestaande toestand opgemeten worden. Hierbij wordt de huidige staat van de grond met alle aanwezige elementen vastgelegd om als plan op te leveren. Op die manier heeft u als architect of bouwheer een correct beeld van de oppervlakte en de staat van het perceel en de aangrenzende straten of gebouwen om als basis te gebruiken voor een ontwerp.

Landmeter icoon
Bepalen bestaande toestand
Tracé meting

Tracé-Meting

De opmeting van bestaande wegenis en riolering wordt gebruikt bij aanleg of herstellingswerken van wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde manier van opmeten volgens de GRB normen.

Technisch &
bouwkundig
tekenwerk 2D & 3D

Bij XPRT Landmeters bv kunt, naast het maken van een gedetailleerde 3D scan zelf, eveneens terecht om van uw eigen puntenwolk een 3D BIM model te maken. Uit dit model kan achteraf zeer makkelijk elk mogelijk 2D plan gehaald worden voor het maken van bijvoorbeeld renovatieplannen of ontwerpen.

Ook voor het uittekenen van de klassieke 2D technische tekeningen en ontwerpen kunt u bij ons terecht. Dit kan gaan van het uittekenen van de 2D plannen van een 3D scan, het opmaken van een volledig omgevingsvergunningsdossier tot het maken van wegenisontwerpen voor openbare werken.

Contacteer ons gerust voor een offerte op maat!

Technisch tekenwerk
Zettingsmeting
Icoon afmetingen

Zettingsmeting

Bij een zettingsmeting worden bepaalde punten van een gebouw gemeten om eventuele grondverzakkingen of scheuren snel op te sporen. Deze kunnen ontstaan bij uitgravingen, grondboringen of bronbemaling en kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan het gebouw zelf of in aanpalende gebouwen.
Hierbij worden meetpunten in of op het gebouw vergeleken met de hoogte van enkele vaste punten buiten de werkzone. Op die manier kan snel gezien worden of de hoogte buiten vooropgestelde toleranties valt.

Muurovername

Bij het bouwen van woningen wordt vaak een wachtgevel voorzien in het geval van een rijwoning. Op die manier kan er later een andere woning tegenaan gebouwd worden. Hierbij dient de helft van de muur als eigendom overgenomen te worden door de aanbouwende eigenaar. Bij een muurovername wordt de grens vastgelegd tussen beide aanpalende woningen en wordt het over te nemen muurdeel in actuele waarde en oppervlakte bepaald. Zo kan steeds een correcte vergoeding voorzien worden voor de gemeenschappelijke muur. 

Muurovername
Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Plaats- beschrijving

Een plaatsbeschrijving is het schriftelijk vastleggen van de huidige staat of situatie van een goed. De plaatsbeschrijving kan om verschillende redenen opgemaakt worden; bij aanvang of op het einde van een huurcontract en voor en na het uitvoeren van nieuwbouw of renovatiewerken. Hierbij wordt een gedetailleerd verslag met foto’s opgemaakt, waarbij elk detail van het goed beschreven wordt. Op die manier kan achteraf achterhaald worden of eventuele schade al dan niet reeds aanwezig was.